Մաքսային բրոքերական ծառայություն 011 60 60 60

Ընկերությունն իրականացնում է արտահանման և ներմուծման մաքսային բրոքերական ծառայություններ։ Վճարովի մաքսային խորհրդատվություն։ Մեքենաների մաքսազերծում չենք իրականացնում։ Աշխատանքային ժամերը Երկուշաբթի-Ուրբաթ 09։30-18։00

Բլոգ

համապատասխանության գնահատման փաստաթուղթ
Ո՞րոնք են տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքները

2024թ․-ի ապրիլի 1-ից (բացառությամբ ցանկի 9-րդ կետի, որի մասով ՀՀ ներմուծման փուլում Մաքսային մարմինների կողմից պահանջվելու են 2024 թվականի հուլիսի 1-ից, ինչպես նաև 6-րդ կետի, որի մասով պահանջը գործում է դեռևս 2022թ․ հուլիսի 1-ից) իրականացվելու են խիստ հսկողական միջոցառումներ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված համապատասխանության գնահատման անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայության ստուգման մասով, և տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքի՝ ՀՀ ներմուծման փուլում տվյալ փաստաթղթի բացակայության պարագայում ապրանքների բացթողումը մաքսային մարմինների կողմից չի թույլատրվելու։ Համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթի ներկայացման համար տնտեսվարողները...

Տրանսպորտային կազմակերպություն
Տրանսպորտային կազմակերպություն

Տրանսպորտային կազմակերպություն գտնելու կարիք ունեն բոլոր այն կազմակերպությունները և անհատները, որոնք ցանկանում են բեռներ ուղարկել կամ ստանալ։Տրանսպորտային կազմակերպությունները բազմաթիվ են, միայն Եվրոպայում կա ավելի քան 560,000 տրանսպորտային կազմակերպություն։Հարց է առաջանում, թե ինչպես ընտրել տրանսպորտային կազմակերպություն և տրանսպորտային կազմակերպություն ընտրելիս որ չափորոշիչներով առաջնորդվել։ Վստահելի տրանսպորտային կազմակերպություն ընտրելու համար առանձնացրել ենք հետևյալ 4 չափորոշիչները։ Հեղինակություն և փորձՏրանսպորտային կազմակերպություն ընտրելիս ուշադրություն դարձրեք, թե որքանով է այն հայտնի և փորձառու, արդյոք վստահում են այս կազմակերպությունը այլ կա...

մաքսային իրավաբան
Մաքսային գործերով իրավաբան

Այժմ շատ հաճախակի է անհրաժեշտություն առաջանում մաքսային գործերի հետ կապված իրավաբաններին դիմելը: Մաքսային մարմինները շատ հաճախ տնտեսվարողներին տուգանում են անզգուշության կամ ինչ-որ փաստաթղթում վրիպակներով պայմանավորված: Ավելին, մաքսային ծառայությունում առկա է ստորաբաժանում, որը կոչվում է Հետբացթողումային հսկողության վարչություն, որի գործառույթների մեջ է մտնում փաստաթղթային կամ այլ տեսակի ստուգումները բեռի ձևակերպելուց մինչև երեկ տարի ժամկետով: Այսինքն մաքսային ծառայությունը կարող է Ձեզ կամ ձեր կազմակերպությանը տուգանել երեք տարի առաջ իրականացված մաքսային ձևակերպումների կամ փաստաթղթերում առկա վրիպակների համար: Այսպիսով այժմ շատ հաճախ են առաջանում վեճեր ...

մտավոր սեփականություն
Ի՞նչպես արգելել Ձեր մտավոր սեփականություն հանդիսացող ապրանքների մուտքը Հայաստան

Որպեսզի կարողանաք արգելել Ձեր կողմից մտավոր սեփականություն հանդիսացող ապրանքների ներմուծումը այլ անձանց կամ ընկերությունների կողմից, ապա նախ և առաջ պետք է ապրանքները գրանցել մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային ռեեստրում: Մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային ռեեստրում ապրանքները ընդգրկելու համար, պետք է դիմում ներկայացվի վերադաս մաքսային մարմնին: Կասեցման դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթեր եվ տեղեկություններ դիմումին կից ներկայացնել փաստաթղթեր, որոնք հավաստում են մտավոր սեփականության տվյալ օբյեկտի նկատմամբ իր իրավունքները և պետական տուրքի վճարումըմաքսային մարմիններինապահովել գործին առնչվող իրեն մատչելի տեղեկատվությամբ, որը...

ավտոմեքենայի ժամանակավոր ներմուծում
2024 թվականի հունվարի 1-ից ՀՀ ժամանակավորապես ներմուծվող ավտոմեքենաների համար սահմանվել է դրամական ապահովում

2024 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետություն ժամանակավորապես ներմուծվող անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար սահմանվել է դրամական ապահովում։ Հունվարի 1-ից հետո երրորդ երկրներում գրանցված տրանսպորտային միջոցների մասով, ներկայում գործող ապահովագրական ընկերությունների միջոցով ապահովում ներկայացնելու փոխարեն, կպահանջվի մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման ապահովում` դրամական միջոցների ներդրման եղանակով։ Ի՞նչ է դրամական ապահովումը Դրամական ապահովումը ենթադրում է ֆիզիկական անձի կողմից ժամանակավորապես ներմուծված տրանսպորտային միջոցի գծով միասնական դրույքաչափով վճարման ենթակա մաքսատուրքերի և հարկերի փոխանցում (ներմուծման պահին) ՀՀ պետական բյու...

վրացական համարանիշներով մեքենաներ
Ի՞նչ աջակցություն է նախատեսում պետությունը վրացական համարանիչներով մեքենաների համար

Ի՞նչ է նախատեսվում աջակցության ծրագրով. Կառավարության որոշմամբ ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետություններից ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման համար Հայաստանի Հանրապետություն ժամանակավոր ներմուծված` ԱՏԳ ԱԱ 8703 ապրանքային դիրքին դասվող թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոցների ազատ շրջանառության համար ներմուծման դեպքում քաղաքացիները կարող են օգտվել պետական աջակցության ծրագրից։ Ովքե՞ր կարող են օգտվել աջակցությունից. Միասնական դրույքաչափով վճարվող մաքսատուրքերի և հարկերի մասնակի փոխհատուցում կարող են ստանալ ՀՀ կամ ԵԱՏՄ անդամ այլ երկրների այն քաղաքացիները (շահառուներ), որոնք մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 4-ը ներառյալ ժամանակավոր ներմուծման նպատակով երրորդ...

եկամուտների հայտարարագիր
Ո՞վքեր պետք է ներկայացնեն եկամուտների հայտարարագիր

2023 թվականի հաշվետու տարվա համար մինչև 2024 թվականի մայիսի 1-ը ներառյալ, եկամտային հարկի տարեկան հաշվարկ-հայտարարագրեր հարկային մարմին պետք է ներկայացնեն Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության հետևյալ քաղաքացիները (բացառությամբ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ անչափահաս համարվող անձանց)՝2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պետական և համայնքային ծառայողները, հանրային պաշտոններ զբաղեցնող ՀՀ քաղաքացիները։2022 թվականի արդյունքներով 1 մլրդ դրամ և ավելի համախառն եկամուտ հայտարարագրած ՀՀ ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունների՝ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ մասնակից (բաժնետ...

կոնֆետի մաքսազերծում
Կարամելային կոնֆետի մաքսազերծում

Կարամելային կոնֆետի մաքսազերծումը իրականացվում է համաձայն ԱՏԳ ԱԱ 170490 ծածկագրի,որը նույնն է աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների համար(HS code, код ТН ВЭД):ԵԱՏՄ անդամ հանդիսացող երկրներ՝ Հայաստանի Հանրապետություն,Ռուսաստանի Դաշնություն,Բելառուսի Հանրապետություն,Ղազախստանի Հանրապետություն և Ղրղզստանի Հանրապետություն, այլ երկրներից կարամելային կոնֆետ ներմուծելիս մաքսային վճարները հաշվարկվում են հետևյալ դրույքաչափերով. Մաքսատուրք` 14%ԱԱՀ` կախված ԵԱՏՄ անդամ երկրի ԱԱՀ- ի դրույքաչափից(մեծամասամբ 18-20 %) ԵԱՏՄ անդամ հանդիսացող երկրում, անդամ այլ երկրից կարամելային կոնֆետ ներմուծման դեպքում մաքսային վճարներ չեն գործում:Brokers.am կայքում առկա է մաքսազերծման հաշվիչ, ...

ատգ կոդ ծածկագիր
Ի՞նչ է ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը կամ ինչպես հաճախ օգտագործվում է կոդը, նշանակում է Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ: ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը/կոդը որոշվում է հայտարարատուների և մաքսային տեսուչների կողմից մաքսային գործառնությունների ընթացքում: Ներմուծման և արտահանման մաքսատուրքերի դրույքաչափերը և պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը կախված են ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրից/կոդից:ԱՏԳ կոդը ԵԱՏՄ երկրներում՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Ռուսաստանի Դաշնություն, Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն և Ղրղզստանի Հանրապետությունում բաղկացած է 10 նիշերիկց, որի ցանկացած նիշ ինչ-որ բան է նշանակում(2 նիշ՝ խումբ,4 նիշ դիրք,6 նիշ՝ ենթադիրք և այլն) և հրապարակված է ԵԱՏՄ պաշտոնա...

Սարքավորումների ներմուծում
Սարքավորումների ներմուծում

Սարքավորումներ ներմուծվում Հայաստանի Հանրապետություն հմնականում Չինաստանից, ԱՄՆ-ից,Եվրոպայից, Իրանից, Ռուսատանի Դաշնությունից: Ներմուծվող սարքավորումները բազմազան են, սկսած բարդ հոսքագծերից մինչև պարզ օգտագործման սարքավորումներ և հաստոցներ:Սարքավորումները Հայաստան են ներմուծվում մեծամասամբ ծովային և ցամաքային բեռնափոխադրումներով: Ներմուծվող սարքավորումները մաքսազերծվում են տարբեր ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերով, որից կախված է լինում սարքավորումների համար մուծվող մաքսային վճարները:Մեծամասամբ սարքավորումները չեն ունենում մաքսատուրքեր, մաքսատուրքի դրույքաչափը բազմաթիվ սարքավորումների և հաստոցների համար 0 տոկոս է: Իսկ այն ընկերությունները, որոնք աշխատում են ԱԱՀ դաշտ...